ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ก.พ.66 เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม vs ศักดิ์สุริยา สาธิตซีดี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ก.พ.66 เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม vs ศักดิ์สุริยา สาธิตซีดี