เช้าข่าว 7 สี

จับสลากแบ่งสายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์

เช้าข่าว 7 สี - นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" ที่จังหวัดนครสวรรค์ จะเป็นเจ้าภาพ โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 46 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายนนี้