ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 ก.พ.66 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs แสงเทียนน้อย ศ.ศรสิงห์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 ก.พ.66 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs แสงเทียนน้อย ศ.ศรสิงห์