เช้าข่าว 7 สี

เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ปั่นส่งน้องเรียน 19 ก.พ.นี้

เช้าข่าว 7 สี - นายจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ปั่นส่งน้องเรียน ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส ยากจน มีความประพฤติดี และมีความกตัญญู ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบปริญญาตรี ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร