ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 ม.ค.66 สิงห์ดำ โชคกัณนะ vs โตโต้ ศิษย์อุ๊อุบล

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 ม.ค.66 สิงห์ดำ โชคกัณนะ vs โตโต้ ศิษย์อุ๊อุบล