ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 ธ.ค.65 เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ vs ฉมวกเพชร นายกเป็ดไทยบุรี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 ธ.ค.65 เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ vs ฉมวกเพชร นายกเป็ดไทยบุรี