ข่าวออนไลน์7HD

กกท.เตรียมปรับแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก เพื่อไม่ต้องคืนเงิน 600 ล้าน ให้ กสทช.

กรณีที่ กสทช.ทำหนังสือเรียกคืนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เป็นเงินจำนวน 600 ล้านบาท จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (12 ธ.ค.65) ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ชี้แจงเหตุผลผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าในฐานะของ กสทช. ที่กำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ และเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ได้อนุมัติการสนับสนุนเงิน 600 ล้านบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาตั้งแต่ต้น มีสองประเด็นที่คิดว่าน่าจะต้องสร้างความกระจ่าง คือ

1.ในการรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. 600 ล้านบาท กกท. มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกประเภทของ กสทช. ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ และ กกท.ก็รับทราบก่อนการทำ MOU และการลงนามใน MOU ที่รับการสนับสนุนแล้วว่า กสทช. มีเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับกฎ must have / must carry ส่วนหนึ่งเพราะ กกท.เคยมีประสบการณ์บริหารสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกมาแล้ว ดังนั้น การที่ กสทช. ให้การสนับสนุนไปโดยเสียงข้างมากก็เข้าใจว่า กกท.จะสามารถดำเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตออกอากาศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การไปทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ตามมาที่ขัดแย้งกับ MOU ที่ได้ทำมาก่อนหน้า แม้จะอ้างข้อจำกัดใดๆ หรือความเห็นใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมไม่มีประเด็นให้หักล้างความไม่ชอบธรรมทางกฎหมายได้

2.ในประเด็นที่ กสทช.มีมติให้ สำนักงาน กสทช. แจ้งให้ กกท. ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน MOU และหากไม่ดำเนินการโดยทันที กสทช.จะดำเนินการแจ้งยกเลิกการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) และให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือนั้น เหตุที่ กสทช. ต้องดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากเงิน 600 ล้านบาท เป็นเงินของรัฐที่กองทุน กทปส.จะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแต่แรกความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจ่ายเงินจากกองทุนอย่างชัดเจน จึงมีความเห็นเป็นเสียงข้างน้อยที่จะไม่ให้การสนับสนุน อย่างไรก็ดี กสทช.เป็นการทำงานในรูปแบบองค์กรกลุ่ม มติจึงต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก และเมื่อได้สนับสนุนออกไปแล้วปรากฏว่าการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ MOU จึงมีการออกมติตามมาดังข้างต้น

ในความเห็นส่วนตัว มองว่า ณ จุดนี้ ความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม MOU ได้บังเกิดแล้ว การจะยกประโยชน์ให้ฝ่ายที่ละเมิด MOU กับ กสทช. ด้วยการไปยกเลิก MOU อีกอันที่ให้ exclusive right กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ในการถ่ายทอดบอลโลกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นผลพวงตามมา ย่อมไม่เป็นการเยียวยาความเสียหายใดๆ และไม่สามารถลบล้างเจตนาที่จะละเมิด MOU กับ กสทช. ซึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ไปลงนามใน MOU กับผู้ประกอบการรายใหญ่

ทีมข่าว 7HD สอบถามไปยัง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้รับการเปิดเผยว่า กกท.ได้ทำเอกสารชี้แจง กสทช. และเสนอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ช่วงที่เหลือ ผ่าน IPTV ด้วย เชื่อว่าน่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเชื่อว่าแนวทางนี้ จะทำให้ กกท.ไม่ต้องนำส่งเงิน 600 ล้านบาทคืน กสทช.