ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 ธ.ค.65 อองรี ส.เดชะพันธ์ vs โชคพิชิต เพชรมีเพียร

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 ธ.ค.65 อองรี ส.เดชะพันธ์ vs โชคพิชิต เพชรมีเพียร