เช้าข่าว 7 สี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครองแชมป์ถ้วยคะแนนรวมประเภทกีฬา ลวบุรีเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบธงการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลวบุรีเกมส์" ให้กับ ดร.ภวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป ส่วนผลการแข่งขันในปีนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ้าภาพ ได้ครองแชมป์ถ้วยคะแนนรวมประเภทกีฬาไปครอง