ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ธ.ค.65 พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร vs แรมบ๊องส์ ส.เถระพัฒน์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ธ.ค.65 พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร vs แรมบ๊องส์ ส.เถระพัฒน์