พิธีเปิดการแข่งขัน กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 17

View icon 64
วันที่ 9 ธ.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย โดยในปีนี้มีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมงานกว่า 500 คน จาก 19 โรงเรียน จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง