เช้าข่าว 7 สี

ยิ่งใหญ่อลังการ! พิธีเปิดกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ลพบุรีเกมส์ ครั้งที่ 32

เช้าข่าว 7 สี - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ กันยา บาร์ท อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลพบุรีเกมส์" เจ้าภาพจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ที่สนามกีฬาพระราเมศวร ลพบุรี มีนักกีฬาจากสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม 13 แห่ง มีการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างเสริมสมรรถภาพความแข็งแรงให้ร่างกายและสุขภาพจิต ทั้งยังเป็นสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่คณะ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง