เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าว เอ็มพีเอส รัน 2022 ระดมทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เช้าข่าว 7 สี - นางระวีวรรณ เลขนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางอังคณา ผดุงเสรีวิทย์ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว เอ็มพีเอส รัน 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเชื่อมความสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง