เช้าข่าว 7 สี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมพลศึกษา แถลงข่าวจัดมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 17

เช้าข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมพลศึกษา แถลงข่าวจัดมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่สืบไป จัดที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง