ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง รวมทั้งสิ้น 183 คณะ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ทีมแพทย์ 905 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร, มูลนิธิไทยรวมใจ, บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, มูลนิธิราชสุดา, คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือ ช่อง 7HD, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS), ช่อง 3HD, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, กรมประชาสัมพันธ์, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี, มูลนิธิรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมท้ัง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล และประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้เป็นวันสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง