ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 พ.ย.65 รุ่งราวี ศศิประภายิม vs อาวุธเล็ก เกียรติเจริญชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 พ.ย.65 รุ่งราวี ศศิประภายิม vs อาวุธเล็ก เกียรติเจริญชัย