ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 พ.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs ปานเพชร เกียรติเจริญชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 พ.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs ปานเพชร เกียรติเจริญชัย