ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 21 พ.ย.65 ยอดบัวงาม เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิร์ก vs กรังปรีช์น้อย พิทักษ์ป่าผาแดง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 21 พ.ย.65 ยอดบัวงาม เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิร์ก vs กรังปรีช์น้อย พิทักษ์ป่าผาแดง