เช้าข่าว 7 สี

กองทุนกีฬา จับมือ ส.ยูยิตสู มอบอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน รร.สารภีพิทยาคม

เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาการร่างกายและสมอง ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสอนทักษะการเล่นยูยิตสูและศิลปะป้องกันตัว ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 130 คน