เช้าข่าว 7 สี

กองทุนกีฬา จับมือ ส.ยูยิตสู มอบอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนบ้านปางลาว

เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาการร่างกายและสมอง ที่โรงเรียนบ้านปางลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสอนทักษะการเล่นยูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้กับน้อง ๆ นักเรียนบ้านปางลาว และอีก 4 โรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 186 คน