กกท. จับมือ กองทุนกีฬา-ยูทีเอส จัดสัมมนา ต่อต้านสารต้องห้ามในวงการกีฬา

View icon 16
วันที่ 17 พ.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ยูทีเอส จัดงานสัมมนาต่อต้านสารต้องห้ามในวงการกีฬา ที่หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมียุวทูตเยาวชนจาก 21 ประเทศ และเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง