เช้าข่าว 7 สี

เผยความพร้อมเจ้าภาพ เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6

เช้าข่าว 7 สี - นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมฯ ในวันที่ 2 นี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ของแต่ละฝ่าย ที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการแข่งขันฯ ในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศต่อไป โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 พฤศจิกายน ปีหน้า