ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 พ.ย.65 ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา vs สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 พ.ย.65 ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา vs สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม