เช้าข่าว 7 สี

กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ จับมือสมาคมยูยิตสูฯ อบรมศิลปะป้องกันตัวให้เยาวชน

เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาการร่างกายและสมอง พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสอนทักษะการเล่นยูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี