เช้าข่าว 7 สี

สสส. แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง ไทย เฮล เดย์ รัน 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ในวันที่ 29 ม.ค. ปีหน้า

เช้าข่าว 7 สี - นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง "ไทย เฮล เดย์ รัน 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่" จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม ปีหน้า ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง