เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวการแข่งขัน ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย เจิงมวยล้านนา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้มวยไทย

เช้าข่าว 7 สี - นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขัน "ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย เจิงมวยล้านนา" เพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และ พัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย แข่งขันที่เวทีมวยชั่วคราวลานล้านเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มแข่งวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง