เช้าข่าว 7 สี

ม.ศรีปทุม มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์

เช้าข่าว 7 สี - นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมเล่นฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ในโครงการ "ลมหนาวพัดโชยมา เอสพียู คลายหนาวให้น้อง ๆ ได้อบอุ่น" ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์