ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 พ.ย.65 ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี vs รุ่งเพชร เพชรเจริญ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 พ.ย.65 ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี vs รุ่งเพชร เพชรเจริญ