ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 27 ต.ค.65 แก่นเหล็ก ศักดิ์สองพี่น้อง vs เพชรมงคล ศิษย์จ่ากัน

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 27 ต.ค.65 แก่นเหล็ก ศักดิ์สองพี่น้อง vs เพชรมงคล ศิษย์จ่ากัน