เช้าข่าว 7 สี

บรรยากาศการจัดสัมมนาโครงการ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565

เช้าข่าว 7 สี - นางสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาโครงการ "พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565" ที่โรงแรม ณ เวลา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง