เช้าข่าว 7 สี

กกท. เปิดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อ สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

เช้าข่าว 7 สี - ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย" เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทีมชาติได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและบาดเจ็บได้มากขึ้น