ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 20 ต.ค.65 ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ vs เพชรมณี ศิษย์สารวัตรจีระพงษ์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 20 ต.ค.65 ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ vs เพชรมณี ศิษย์สารวัตรจีระพงษ์