เช้าข่าว 7 สี

ดร.สุปราณี คุปตาสา ลงพื้นที่เยี่ยมชมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี

เช้าข่าว 7 สี - ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นำคณะเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เดินทางลงพื้นที่มาเยี่ยมชมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมหารือเรื่องกีฬากับคณะผู้บริหารของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งการมาเยือนจังหวัดราชบุรีครั้งนี้ ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการที่กองทุนฯ จะออกมาศึกษาดูงาน ร่วมหารือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด อยากเข้ามารับทราบปัญหาของจังหวัดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการกีฬาของประเทศไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง