เช้าข่าว 7 สี

งานแถลงข่าว มวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล รอบน็อคเอาท์-รอบชิงฯ

เช้าข่าว 7 สี - นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและก็ฬามวย เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อม "มวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล" รอบน็อคเอาท์ระดับภาค 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษ์ของชาติที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยในรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันช่วงเดือนธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร