ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 4 ต.ค.65 สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม vs เก่งกล้า ก.กลมเกลียว

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 4 ต.ค.65 สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม vs เก่งกล้า ก.กลมเกลียว