เช้าข่าว 7 สี

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล 2022

เช้าข่าว 7 สี - พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ไปเป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล "วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล 2022" ที่ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 จัดขึ้น เพื่อรวบรวมเงินเข้ากองทุนข้าราชการตำรวจ สำหรับใช้สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม, ปัญหายาเสพติด, เป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจที่ทุพพลภาพ และสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ได้รับความเดือดร้อน