ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 ก.ย.65 น้องโดม จ่ายุทธกองสืบ vs ปฎักทอง ส.สรรเสริญ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 ก.ย.65 น้องโดม จ่ายุทธกองสืบ vs ปฎักทอง ส.สรรเสริญ