เช้าข่าว 7 สี

กกท. จับมือ ม.เทคโนฯพระนคร ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์กีฬา

เช้าข่าว 7 สี - นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล