ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 ก.ย.65 สิงห์พรชัย ส.สริญญา vs สิงห์ทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 ก.ย.65 สิงห์พรชัย ส.สริญญา vs สิงห์ทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง