เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ

เช้าข่าว 7 สี  - นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานแถลงข่าวและปฐมนิเทศนักฟุตบอล "โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ" ที่คัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชน 60 คน จากทั่วประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะ เตรียมก้าวเข้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต