ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ก.ย.65 ยอดวิทยา พ.พนมพร vs วรพล เกียรติชัชนันท์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ก.ย.65 ยอดวิทยา พ.พนมพร vs วรพล เกียรติชัชนันท์