ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ก.ย.65 ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ vs เด่นพิชิต ดาบแป๋งนครบาล

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ก.ย.65 ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ vs เด่นพิชิต ดาบแป๋งนครบาล