ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ก.ย.65 ซีอุย ส.สุนันทชัย vs รุ่งราวี ศศิประภายิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ก.ย.65 ซีอุย ส.สุนันทชัย vs รุ่งราวี ศศิประภายิม