เช้าข่าว 7 สี

งานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเชิงอนุรักษ์ อะเมซิ่ง อีโค เทรล 2022

เช้าข่าว 7 สี - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "อะเมซิ่ง อีโค เทรล 2022" งานวิ่งเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ แข่งขันระหว่าง วันที่ 3-4 กันยายนนี้ ที่ วิสดอม วัลเลย์ จังหวัดชลบุรี