เช้าข่าว 7 สี

นักกฎหมายเชื่อ ปมนายกฯ 8 ปี เริ่มนับก่อนมี รธน. ปี 2560

เช้าข่าว 7 สี - นักกฎหมาย เชื่อว่า การนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเริ่มนับตั้งแต่ได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560

ประเด็นการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี ยังเป็นข้อกังขาว่า ต้องครบวาระ 8 ปี เมื่อใดแน่ เพราะต่างก็มีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ยกวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเทียบเคียงกับการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า สตง. ของตนเองว่า เมื่อใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน ก็ต้องเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า ในรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า วาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี จะต้องนับรวมย้อนกลับไปก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ด้วย ซึ่งส่วนนี้มีเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ที่ป้องกันการผูกขาดอำนาจ แต่ท้ายที่สุดขึ้นอยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องถามความเห็นจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญ หากมีบทบัญญัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ทางออกที่ดีที่สุดของ พลเอกประยุทธ์ คือ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีคำวินิจฉัย ก็ควรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่อาจเยียวยาได้

ส่วนความคืบหน้าในการเข้าชื่อ สส.เพื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่จะยื่นในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ โฆษกพรรคเพื่อไทย เชื่อว่า หากเรื่องส่งถึงศาลแล้ว ก็มั่นใจว่า พลเอกประยุทธ์ จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม และจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ 5 คนเท่านั้น