เช้าข่าว 7 สี

ครูบาบุญชุ่ม อาพาธ จ.เชียงราย

เช้าข่าว 7 สี - ครูบาบุญชุ่ม  พระเกจิชื่อดังแห่งล้านนา ที่มีอาการอาพาธ บรรดาลูกศิษย์ นิมนต์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ พระเกจิชื่อดัง แห่งล้านนา ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะ ของพุทธศาสนิกชน ทั้งไทย - เมียนมา และลาว มีอาการอาพาธ บรรดาลูกศิษย์ ได้นิมนต์ครูบาบุญชุ่ม กลับเข้าทำการรักษาในประเทศไทย โดยเดินทางด้วยรถยนต์ เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวร ไทย-เมียนมา สะพานข้ามลำน้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางด้วยเครื่องบิน ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ทรงรับเป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว โดยก่อนหน้านี้ ครูบาบุญชุ่ม ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และเดินทางไปแสดงธรรม ตามหัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม สถานที่สวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งครูบาบุญชุ่ม เป็นผู้นำรวมแรงศรัทธา เริ่มการบูรณะและจัดสร้าง

โดยเมื่อเวลาดึก วันที่ 8 สิงหาคม ครูบาบุญชุ่ม มีอาการอาพาธ บรรดาลูกศิษย์ จึงได้นิมนต์ กลับเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัย อาจเกิดจากความอ่อนเพลียสะสม ซึ่งต้องมีการเจาะเลือด และตรวจ MRI อย่างละเอียด