เช้าข่าว 7 สี

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ปิดฉากลงแล้ว

เช้าข่าว 7 สี - กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ปิดฉากลงแล้ว ไปติดตามการรายงานจากคุณ วรรณธิดา โชติมโนธรรม