เช้าข่าว 7 สี

สรุปเหรียญ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กรุงเทพฯ นำ 132 เหรียญทอง

เช้าข่าว 7 สี - สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าเหรียญทอง มี 132 เหรียญทอง
ชลบุรี อันดับสอง มี 58 เหรียญทอง
เชียงใหม่ อันดับสาม มี 43 เหรียญทอง
นครศรีธรรมราช อันดับสี่ มี 26 เหรียญทอง
ตามมาด้วย ศรีสะเกษ และ สมุทรสาคร

ส่วน เจ้าภาพ พัทลุง อยู่ที่ 12 ได้ 17 เหรียญทอง