เช้าข่าว 7 สี

โค้งสุดท้าย พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

เช้าข่าว 7 สี - เริ่มกันที่การรายงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว ไปติมตามการรายงานจากคุณ วรรณธิดา โชติมโนธรรม