เช้าข่าว 7 สี

กรุงเทพฯ โกยเหรียญทองเกิน 100 เหรียญ ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองพัทลุงเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - เริ่มกันที่การรายงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ไปติดตามการรายงานจากคุณ วรรณธิดา โชติมโนธรรม